NIEUWE TIJDELIJKE NORMEN PFAS

03-12-2019

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tijdelijke achtergrondwaarden afgeleid voor twee PFAS-stoffen in de Nederlandse bodem: PFOS (perfluoroctaansulfonaten) en PFOA (perfluoro-octanoidezuur) .

Voor PFOS adviseert het RIVM een tijdelijke achtergrondwaarde van 0,9 microgram per kilogram grond, voor PFOA 0,8 microgram. Op basis van dit advies kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) besluiten een nieuwe tijdelijke norm  vast te stellen voor PFAS in grond en bagger.

Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel PFAS er al in de bodem zit. Als een partij grond een lagere concentratie PFAS heeft dan de achtergrondwaarde, dan kan de grond verplaatst worden binnen de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Bij toepassing van grond die voldoet aan deze tijdelijke achtergrondwaarden zijn de risico’s voor de mens en het ecosysteem verwaarloosbaar, aldus het RIVM.

PFOS en PFOA zijn door het RIVM gekwalificeerd als Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dat zijn chemische stoffen die vanwege hun eigenschappen gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Het beleid in Nederland is erop gericht te voorkomen dat deze stoffen in de leefomgeving komen en zich verspreiden.

Gegevens en beperkingen

Voor dit advies is gebruik gemaakt van gegevens uit onderzoeken van provincies, gemeenten en waterschappen. Deze gegevens geven een beeld van de hoeveelheid PFAS in de Nederlandse bodem. Dat beeld is niet volledig. In het advies is daar rekening mee gehouden door bij het bepalen van de achtergrondwaarden aan de veilige kant te gaan zitten.

Het advies van het RIVM loopt vooruit op het eerder aangekondigde advies over de achtergrondwaarden van PFAS in de Nederlandse bodem. Voor dit nieuwe advies gaat het RIVM metingen doen in de bodem op circa honderd geselecteerde locaties in Nederland. Dit zal input zijn voor het definitieve handelingskader dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2020 verwacht.

Projecten in de problemen

Momenteel is nog onduidelijk hoe schadelijk PFAS precies is. Daarom had het ministerie van I&W in eerste instantie uit voorzorg een grens van 0,1 microgram per kilo grond opgesteld, de kleinste detecteerbare hoeveelheid.

De lage norm bracht veel projecten waarbij grond verplaatst moet worden in de problemen. Veel bouwprojecten kwamen stil te liggen. Eerder gaf minister Stientje van Veldhoven (milieu) al aan dat - door de stikstofproblematiek maar ook vanwege PFAS - de beoogde doelstelling van 75.000 woningen per jaar waarschijnlijk niet gehaald zal worden. Bedrijven zijn terughoudend met het innemen van grond die niet getest is en het testen zelf kost veel geld. De minister had het RIVM daarom gevraagd een nieuwe landelijke norm op te stellen.

Bronnen: RIVM en Nu.nl

Copyright © 2020 De Heren van Snoek Makelaardij

Inloggen

Inloggen op mijn De Heren van Snoek Makelaardij. Heb je nog geen account? Maak er direct één aan!

Vergeten?

Nog geen account?

Recent bekeken