WONEN NABIJ WERK VOOR LOCATIEGEBONDEN BEROEPEN STEEDS VAKER ONBETAALBAAR

03-12-2019

Uit onderzoek van technologiebedrijf Calcasa blijkt dat slechts 8,5% van de Nederlandse koopwoningen bereikbaar is voor startende basisschoolleraren en HBO politieagenten.

De situatie in de Randstad is nog veel nijpender.

De snel stijgende woningprijzen en strengere hypotheekregels zijn vooral vervelend voor mensen met locatiegebonden beroepen als leraren, verpleegkundigen, brandweermensen en politieagenten. Werknemers in deze beroepen verdienen een inkomen rond modaal (€35.500) en hun inkomen vormt de belangrijkste drempel voor toegang tot de woningmarkt. Uit onderzoek van Calcasa blijkt dat slechts 8,5% van de Nederlandse koopwoningen bereikbaar is voor startende basisschoolleraren en HBO politieagenten. De situatie in de Randstad is nog veel nijpender.

De netto rentelasten van een hypotheek liggen al circa vijf jaar stabiel op een niveau rond 15% van het netto huishoudinkomen, aldus de onderzoekers. “De betaalbaarheid is gelijk gebleven, omdat de stijgende woningprijzen worden gecompenseerd door dalende hypotheekrentes en in mindere mate door stijgende inkomens. Sinds 2013 geldt dat nieuwe hypotheken verplicht afgelost moeten worden om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Daardoor zijn de uitgaven aan een hypotheek flink gestegen ten opzichte van de periode voor 2013, toen veel woningkopers kozen voor een aflossingsvrije hypotheek. De betaalbaarheidsindex op basis van de annuïteitenhypotheek is de afgelopen twee jaar verslechterd, van 29 naar 33%.”

Moeilijk te financieren

Hoewel de netto betaalbaarheid door de lage rente redelijk constant blijft, is het door de nieuwe hypotheekregels lastiger om een woning te kopen. In 2013 was een woning in Nederland voor een eenverdiener met een modaal inkomen al moeilijk financierbaar, aangezien de gemiddelde woningprijs 7x een modaal inkomen bedroeg en woningkopers een maximale hypotheek van ongeveer 4,5x hun inkomen kunnen krijgen. Inmiddels is deze factor verder opgelopen naar 9x een modaal inkomen, omdat sinds 2013 de woningprijzen sneller stijgen dan de inkomens. Omdat de woningprijzen in de Randstad nog harder zijn gestegen, is een woning voor modale inkomens in deze regio nog moeilijker te financieren.

Locatiegebonden beroepen

Het werk van leraren, verpleegkundigen, brandweermensen en politieagenten is sterk locatiegebonden. Het is voor hen dus belangrijk in de buurt van het werk te wonen. De inkomens van deze beroepsgroepen liggen, mede afhankelijk van de werkervaring, rond de modale inkomensgrens van 35.500 euro bruto per jaar en vormen de belangrijkste drempel voor toegang tot de woningmarkt. Calcasa heeft geanalyseerd op welke locaties koopwoningen nog bereikbaar zijn voor bovengenoemde beroepsgroepen met een inkomen rond modaal.

Grote verschillen

Omdat het niveau van de woningprijzen en de woningprijsontwikkeling lokaal sterk verschillen, heeft Calcasa onderzocht welk percentage woningen in een gemeente voor deze doelgroepen beschikbaar is en hoeveel vierkante meter woonoppervlak bereikbaar is. Dat blijkt met name in de Randstad zeer minimaal te zijn. Een brandweerman of startende HBO-verpleegkundige kan met een bruto inkomen van 25 duizend euro gemiddeld 53 m2 woonoppervlak kopen. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is dit respectievelijk slechts 27, 46, 41 en 27 m2. Van het totaal aantal koopwoningen in Nederland is slechts 1,9% bereikbaar voor deze inkomensgroep.

De resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen.

Bron: Infinance

Copyright © 2020 De Heren van Snoek Makelaardij

Inloggen

Inloggen op mijn De Heren van Snoek Makelaardij. Heb je nog geen account? Maak er direct één aan!

Vergeten?

Nog geen account?

Recent bekeken