Thuiswonen bij je ouders terwijl je eigenlijk weg wil

Ook jongvolwassenen die nog bij hun ouders wonen, hebben last van de wooncrisis.

Ongeveer één op de drie thuiswonenden tussen de 25 en 30 jaar ervaart woonschaamte. Ze hebben het gevoel af te wijken van de sociale norm die zegt dat ze ‘uit huis’ moeten.

Dat blijkt uit een enquête van de Rabobank onder 1.602 Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar, van wie er 631 bij hun ouders of verzorgers wonen. Velen willen wel uit huis, maar kunnen het niet: woonruimte is voor hen onbetaalbaar en niet te vinden.

Vaker thuiswonen dan vroeger

Jongvolwassenen wonen sowieso vaker thuis dan vroeger, blijkt uit cijfers van het CBS. Zo steeg het aandeel thuiswoners onder 18- tot en met 24-jarigen tussen 2003 en 2023 met ruim 6 procentpunt, van 58 naar 64%. Onder 25- tot en met 30-jarigen nam het aandeel in dezelfde tijd met bijna 5 procentpunt toe, van 13 naar 18%.

Van de jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar, die voltijds studeren en als belangrijkste inkomstenbron een kleine baan, studiefinanciering of geld van ouders hebben, woont bijna 79% thuis, blijkt uit het Rabo-onderzoek. Van de 25- tot en met 30-jarigen die géén voltijdopleiding volgen maar juist fulltime werken, is dat 18%.

Graag binnen 2 jaar verhuizen

In totaal wil 37% van de thuiswonenden tussen de 18 en 30 jaar zeker binnen 2 jaar verhuizen; onder oudere thuiswoners die fulltime werken is dat 61%. Financiële overwegingen en de onbetaalbaarheid en onvindbaarheid van woningen zijn de belangrijkste redenen waarom jongvolwassenen nog thuis wonen.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Wens om zoveel mogelijk te sparen

Bij de ouders blijven wonen kent natuurlijk ook voordelen, vooral financiële. Een ruime meerderheid van de respondenten, 59%, zegt dat de wens om zoveel mogelijk te sparen een grote rol speelt in het feit dat ze bij hun ouders wonen. Doorgaans hebben thuiswoners lagere kosten. Dat stelt ze in staat om meer opzij te zetten dan leeftijdsgenoten die op zichzelf wonen. Daarnaast zijn gemak en gezelligheid ook redenen om thuis te blijven wonen, maar die factoren spelen een kleinere rol.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Minder studieschuld opbouwen

Redenen die specifiek te maken hebben met de studieschuld noemen thuiswoners minder vaak. Zo speelt voor 39% de wens om minder of geen studieschuld op te bouwen een grote rol bij de beslissing om thuis te wonen. Het sneller afbetalen van de studieschuld wordt door slechts 22% een grote rol toegedicht. Dat komt waarschijnlijk doordat lang niet alle thuiswoners een opleiding volgen of een studieschuld hebben.

Bron: Rabobank

Foto: Dan_Park, Pixabay