Uiteenlopende reacties op Wet betaalbare huur

Het aannemen van de Wet betaalbare huur door de Tweede Kamer heeft tot een stroom reacties geleid.

Particuliere verhuurders maken zich op voor juridische procedures. Institutionele beleggers en projectontwikkelaars zijn blij dat er nu duidelijkheid is.

Het persbericht van Vastgoed Belang spuwt vuur: “Zelden was er zoveel eensgezindheid in de negativiteit van deskundigen, onderzoeken en zelfs de Raad van State over een wetsvoorstel. De doelmatigheid van de wet is onbewezen en de rechtmatigheid wordt door onze deskundigen betwist.”

Volgens de brancheorganisatie van particuliere verhuurders zal de wet de beoogde doelen niet halen; dat maakt de wet niet legitiem en daarmee “in strijd met het Europees-rechtelijke eigendomsrecht”. Vastgoed Belang gaat ervan uit “dat de Eerste Kamer prudenter zal omgaan met de juridische bezwaren die verbonden zijn aan dit wetsvoorstel”.

Regie terugpakken

De Wet betaalbare huur, vorige week aangenomen door de Tweede Kamer, is de zoveelste stap in een reeks maatregelen van de laatste jaren waarmee demissionair minister De Jonge de spreekwoordelijke regie op de woningmarkt wil terugpakken.

Eerder al werd de overdrachtsbelasting voor beleggers opgeschroefd naar 10,4%. Het door de fiscus veronderstelde rendement voor beleggers werd opgeschroefd en de belasting daarop werd verhoogd. De Wet goed verhuurderschap reguleerde borg en andere administratieve zaken. Al een aantal jaren is de maximale jaarlijkse huurverhoging vastgelegd; de wet die dit regelt is verlengd tot mei 2029. Ten slotte voerden veel grote steden een opkoopverbod in.

‘Blij met duidelijkheid’

NEPROM, de brancheorganisatie van maatschappelijk betrokken project- en gebiedsontwikkelaars, en IVBN, Vereniging van Insitutionele beleggers, klinken opvallend gematigd in hun reactie op het wetsvoorstel. Zij zijn blij met de duidelijkheid die de Tweede Kamer heeft gegeven.

Twee van de vier cruciale aanpassingen waartoe deze brancheverenigingen al lange tijd oproepen – nieuwbouwopslag en waardering voor verduurzaming – worden in de nieuwe wet opgenomen. Verder is er perspectief op verlaging van de overdrachtsbelasting en blijkt de Kamer bereid om te onderzoeken of indexatie van de Woningwaarderingstabel aangepast moet worden.

‘Stabiel beleid noodzakelijk’

Judith Norbart-ten Hoor, directeur IVBN: “De wet verandert natuurlijk niet de complexe marktomstandigheden van dit moment, maar het brengt wel een einde aan de onzekerheid over het overheidsbeleid en dat is voor onze leden van groot belang.” Zij benadrukt dat voor de instroom van het onmisbare binnen- en buitenlandse kapitaal “stabiel beleid en een gezond investeringsklimaat” noodzakelijk zijn.

Fahid Minhas, directeur NEPROM: “Het is goed dat de Tweede Kamer zich gevoelig heeft getoond voor de nieuwbouw en de nieuwbouwopslag nu ook mogelijk maakt voor woningen waarvan de bouw start in 2026 en 2027.”

Minhas is bovendien blij dat de Kamer en de minister erkennen dat de overdrachtsbelasting met 10,4% internationaal gezien op een ongezond hoog niveau ligt en dat zij de bereidheid tonen om dit in het najaar op te pakken. Hij is wel kritisch op de manier waarop dit zal worden opgelost: “Als dit via een schuifoperatie tussen investeerders en particuliere kopers wordt bewerkstelligd, gaat dat mogelijk ten koste van andere woningzoekenden.”

‘Meer bestaanszekerheid voor huurders’

Blijdschap is er bij Aedes, vereniging van woningcorporaties: “De Wet betaalbare huur is een van de bouwstenen die moet leiden tot meer bestaanszekerheid voor huurders, meer doorstroming en leefbare steden. Deze wet zorgt ervoor dat de huren in de toekomst ook echt betaalbaar blijven.”

Voorzitter Martin van Rijn benadrukt dat de bouw van middenhuurwoningen versneld moet worden. En: “om een rendabele businesscase te houden voor de investerende partijen, ziet Aedes graag dat de belastingdruk voor beleggers en corporaties wordt verlicht.”

‘Belangrijke stap’

Grote vreugde natuurlijk bij de Woonbond. De Wet Betaalbare huur is voor de belangenbehartiger van huurders en woningzoekenden “een grote en belangrijke stap”. De bond roept de Eerste Kamer op om de wet snel te behandelen.”

Wanneer de Eerste Kamer de wet gaat behandelen, wordt half mei beslist. Bedoeling is nog steeds dat de wet op 1 juli dit jaar ingaat.

Bron: Vastgoed Belang

Foto: djedj, Pixabay